Szervezet  -  Tevékenység  -  Gazdálkodás  -  Erzsébet-utalvány


 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2012. évi CIII. törvény az Erzsébet-programról (Link)

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Link)

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Link)

1992. évi LI. törvény a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról (Link)

1296/2016. (VI.17.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról (Link)

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által ‒ alaptevékenysége keretében ‒ gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

www.erzsebetprogram.hu

2017. május 17.
2/2017.(V.17.) számú határozat
„A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma a szociális üdültetéséről, a pályázatok és a szállásfoglalás aktuális állásáról szóló beszámolót az előterjesztésben ismertettek alapján tudomásul veszi, és azt elfogadja.”

 3/2017. (V.17.) számú határozat:
„A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma az új szociális pályázatok kiírását jóváhagyja, azt az előterjesztésben ismertettek alapján elfogadja.
Felhatalmazást ad a Kuratórium Elnökének, hogy az előterjesztésben foglalt irányelvek és főbb kritériumok alapján a pályázatok kiírása iránt intézkedjen.”

2017. december 14.
2/2017. (XII.14.) számú határozat:
„A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma a szociális üdültetéséről, a pályázatok és a szállásfoglalás aktuális állásáról szóló beszámolót az előterjesztésben ismertettek alapján tudomásul veszi, és azt elfogadja.”

3/2017. (XII.14.) számú határozat:
„A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma az új szociális pályázatok kiírását jóváhagyja, azt az előterjesztésben ismertettek alapján elfogadja.
Felhatalmazást ad a Kuratórium Elnökének, hogy az előterjesztésben foglalt irányelvek és főbb kritériumok alapján a pályázatok kiírása iránt intézkedjen.”

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adat igénylésére az info@mnua.hu elektronikus levélcímen van lehetőség, vagy postai úton az Alapítvány levélcímén. A közérdekű adatok iránti igények teljesítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai alapján történik
Az adatigényléssel kapcsolatos egyéb előírásokat tartalmazó 2011. évi CXII. törvény az alábbi linken érhető el.

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 


Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány  -  1590 Budapest, Pf. 11.  -  info@mnua.hu  -  www.erzsebetprogram.hu