Szervezet  -  Tevékenység  -  Gazdálkodás  -  Erzsébet-utalvány


 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Az Alapítvány felett törvényességi felügyeletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 71/A.§ (4) bekezdése értelmében a Fővárosi Törvényszék (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 27.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.; központi telefonszám: +36 1 354 6000; Telefax: +361-354-6066) gyakorol. A Fővárosi Törvényszék honlapja a http://fovarositorvenyszek.birosag.hu linken érhető el.

Az Alapítvány közhasznú működése feletti törvényességi ellenőrzést az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 47.§ alapján az ügyészség látja el. A Legfőbb Ügyészség (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.; Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 438. Telefon.: 354-5500; e-mail: info@mku.hu), illetőleg az ügyészség honlapja a http://ugyeszseg.hu linken érhető el.

 


Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány  -  1590 Budapest, Pf. 11.  -  info@mnua.hu  -  www.erzsebetprogram.hu